TRIBALIA

TRIBALIA

Lista mea de bloguri

  • Hello world! - WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !
    Acum 4 ani
  • - Тимошко въстание Доброволци-участници в четите и доброволческата бригада на ген. Черняев в Сърбия през 1876 г. имало много доброволци от гр. Видин и видинск...
    Acum 6 ani

sâmbătă, 25 februarie 2012

IN SFARSIT, JUSTITIA SARBA A FACUT DREPTATE !!!
Republika Serbia
Tribunalul Varset
3.P.nr.2313/2010
27.12.2011
V A R S E T
...
ÎN NUMELE POPORULUI!

Tribunalul din Vârşeţ, format din judecătorul Vesna Todorovic, presedinta şi juraţii Gvozdici Stevan şi Bălăgean Viorel, în procesul juridic dintre Jon Cizmaş din Straja reprezentat de avocatul Rachitovan Romulus şi COMUNITATEA ROMÂNILOR DIN SERBIA, reprezentată de Stevan Mihailov prin avocatul Traian Romanovici pe data de 27.12.2011 a adus următoarea decizie:
HOTĂRÂRE

SE RESPINGE plângerea lui Jon Cizmaş din Straja privind anularea deciziilor adoptate de Adunarea CRS ţinută pe data de 26.09.2010 şi anume "Decizia privind anularea ştampilei care nu respectă Statutul şi adoptarea noi ştampili conform Statutului" şi "Decizia de adoptare noului Statut CRS conform Legii Asociaţilor" precum şi decizia din 12.09.2010 privind alegerea noii conduceri CRS prin vot secret. Toate acuzaţiile sunt NEFONDATE.
SE ACCEPTĂ cererea părţii acuzate ca Ion Cizmaş din Straja să predea Comunităţii Românilor din Serbia sediile, toată documentaţia, ştampilele şi inventarul CRS în termen de 15 zile. Dacă nu va accepta, se apelează la executarea silită precum şi să plătească cheltuielile de judecată părţii acuzate în valoare de 47.000 dinari.
SE RESPINGE cererea de a se interzice lui Stevan Mihailov să reprezinte CRS în faţa instituţiilor, persoanelor fizice, instituţii de de stat şi să folosească ştampila CRS.

PRESUDA

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Čizmaša Jona da se utvrdi sa nu ništave i da ne proizvode pravno dejstvo odluke donete na sednici Skupštine Zajednice Rumuna u Srbiji održane dana 26.09.2010 godine u Banatskom Novom Selu....

USVAJA SE protivtužbeni zahtev tuženog-protivtužioca pa se obavezuje tužilac-protivtuženi Čizmaš Jon iz Straže da tuženom-protivtužiocu Zajednici Rumuna u Srbiji iz ...Vršca preda u posed poslovne prostorije tuženog-protivtužioca koje se nalaze u Vršcu u ul. Vaska Pope br. 16, kao i da tuženom-protivtužiocu preda celokupnu dokumentaciju, pečate i iventar u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja....

ODBIJA SE predlog za odredjivanje privremene mere tužioca, kojom se zabranjuje Mihajlov Stevanu da istupa u ime Zajednice Rumuna u Srbiji...

Niciun comentariu:

"Pentru românii de aici, este clar că Serbia este patria lor. Totuşi, ţara de origine, care în sensul etnografic etnolingvistic spiritual şi istoric sintetizează existenţa şi moştenirea antropologică a românilor este România ca singura istorică VALAHIA. Lucrul acesta nu le convine multora incluzând şi anumiţi români. De altminteri când ne identificăm etnic, dacă este fizic sau duhovnic sau în ambele categorii."

Dragomir Draghici din BOR (Timocul "sarbesc" )


„Individul, pentru a putea fi un bun politician, trebuie să aibă un caracter puternic, de nezdruncinat, autoritate, să fie capabil de a spune ”nu”, de a contrazice, de a pune obstacole, de a provoca ura, căci asta este natura politicii. Cineva care caută cu orice preţ să câştige simpatia tuturor, să fie flatat, să evite coflictele, are încă multe de învăţat pentru a fi capabil de a conduce un partid politic cu pretenţii” — Zoran Đinđić (1 August 195212 Martie 2003) Prim Ministru al Serbiei intre 25 ianuarie 2001 - 12 martie 2003.

Stema TRIBALIEI

Stema TRIBALIEI

Timocenii din ZLOT la Vidin in 2000

Timocenii din ZLOT la Vidin in 2000